OUR SERVICES

Süreç danışmanlığı, şirket  değerlemesi ve kurumsal finansman temellerinde oluşturduğumuz M&A danışmanlığı hizmetimiz ile müşterilerimizle yakın ilişkiler kurmakta, sahip olduğumuz geniş iş çevresi sayesinde müşterilerimizin taleplerine stratejik çözümler üretmekteyiz.Süreç danışmanlığı, şirket  değerlemesi ve kurumsal finansman temellerinde oluşturduğumuz M&A danışmanlığı hizmetimiz ile müşterilerimizle yakın ilişkiler kurmakta, sahip olduğumuz geniş iş çevresi sayesinde müşterilerimizin taleplerine stratejik çözümler üretmekteyiz.

Müşterilerinin stratejik, operasyonel ve finansal hedeflerini belirlemelerinde ve uygulamalarında yardımcı olmakta, detaylı bütçe ve proforma mali tablo çalışmaları ile yükselen rating ve güçlü bir bilançoya ulaşmalarını sağlamaktadır

 

Proje ve Yatırım Finansmanı Danışmanlığı hizmetimiz; detaylı yatırım gelir ve gider analizi ve finansman yapısının kurulması, kreditör ve yatırımcı bilgilendirme dokümanının (information memorandum) hazırlanıp sunulması ve son olarak yatırımın gerekli finansmanının sağlanması için ilgili kuruluşlarla kredi sürecinin yönetilmesi olmak üzere üç temel aşamadan oluşmaktadır

 

What We Do

Besfin is a Corporate Finance Consultancy company that focuses on customer satisfaction and whose main principle is to provide high quality consultancy. First; It offers a professional service to its customers operating in different sectors in various provinces including Istanbul, Ankara and Izmir.

We have close relationships with our customers through our M & A consultancy service, which we provide in process consultancy, corporate valuation and corporate finance, and we produce strategic solutions to our clients' demands through our large business environment.

Besfin helps its clients identify and implement strategic, operational and financial objectives and provides them with detailed budgeting and pro-forma financial statements to achieve a rising rating and a strong balance sheet

 

Since its foundation, Besfin has been a pioneer in the field of Project Finance Consultancy and has been providing consultancy services throughout the process, from providing clients with financing to start the investment analysis.